• Cho thuê xe cưới BMW M6 màu trắng

  cho-thue-xe-cuoi-bmw-m6

  Giá thuê:

  Không chờ tiệc ( 4h – Nội thành) : 6.000.000
  Có chờ tiệc ( 6h – Nội thành) : 8.500.000
  Hotline : 0912.123.666

  Automotive by Gorilla Themes - Powered by WordPress